www.registracija.ltVšĮ "Gyvūnų registravimo centras" - Gyvūnų registravimas ir identifikavimas




» Apie GRC» Informacija gyventojams» Tarptautinis bendradarbiavimas» Klausimai - atsakymai» Vieša paieška» Dingę ir rasti gyvūnai» Statistika» Naujienos» Kontaktinė informacija

Sistemos vartotojams

Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:


European Pet NetworkPaaukokite beglobiams gyvunamsNoriu keliauti

AGRESYVIŲ VEISLIŲ ŠUNŲ IR JŲ MIŠRŪNŲ LEIDIMO IŠDAVIMO TVARKA (KAUNAS)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus "Dėl kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašo" 2013 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. B1-5 patvirtintas šių veislių sąrašas: 

1.      Kovinių šunų veislės ir jų mišrūnai

o        Amerikiečių pitbulterjeras [nuoroda]

2.      Pavojingų šunų veislės ir jų mišrūnai

o        Amerikiečių Stafordšyro terjeras [nuoroda]

 o        Stafordšyro bulterjeras [nuoroda]

o        Amerikiečių buldogas [nuoroda (angl.)]

o        Argentinos dogas [nuoroda (angl.)]

o        Fila Brasileiro (Brazilų mastifas) [nuoroda]

o        Kangalas (Turkų aviganis) [nuoroda (angl.)]

o        Kaukazo aviganis [nuoroda]

o        Pietų Rusijos aviganis [nuoroda (angl.)]

 

Jeigu Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo vykdymą kontroliuojančių institucijų pareigūnui pareikalavus Savininkas negali pateikti dokumentų, patvirtinančių šuns veislę, ir yra pakankamas pagrindas manyti, kad šuo gali būti priskiriamas vienai iš agresyvių šunų veislių, tuo tikslu šuo pateikiamas apžiūrėti kinologui ekspertui, kuris nustato, kokiai šunų veislei ar jos mišrūnui priskiriamas šuo. Šuo gali būti apžiūrimas tiesiogiai dalyvaujant kinologui ekspertui, taip pat gali būti nufotografuotas ar nufilmuotas ir vėliau medžiaga pateikiama kinologui ekspertui. Atlikus apžiūrą, surašomas šuns apžiūros aktas.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVŪNŲ GLOBOS, LAIKYMO IR NAUDOJIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

2012 m. spalio 3 d. Nr. XI-2271
Vilnius

8 straipsnis. Kovinių ir pavojingų šunų įvežimas, įsigijimas, laikymas, veisimas, registravimas, ženklinimas, dresavimas ir prekyba jais

            1. Lietuvos Respublikoje draudžiami koviniai šunys, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai.

2. Pavojingi šunys į Lietuvos Respubliką įvežami, įsigyjami, laikomi, veisiami, registruojami, ženklinami, dresuojami, jais prekiaujama laikantis šio įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų.

3. Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis, privalo turėti savivaldybės, kurioje asmenys nuolat gyvena, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotus leidimus.

4. Draudžiama išduoti nurodytus leidimus asmenims:

1) jaunesniems negu 18 metų;

2) įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

3) teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

4) gyvenantiems kartu su asmenimis, nurodytais šios dalies 2 ir 3 punktuose.

5. Pavojingo šuns savininkas turi užtikrinti, kad tokio šuns laikymas nebus patikėtas šio straipsnio 4 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytiems asmenims.

6. Kai nustatomi šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtinti pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, pardavimo reikalavimų pažeidimai, savivaldybės administracija, išdavusi šio straipsnio 3 dalyje nurodytą leidimą, privalo savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka paimti pavojingą šunį ir perduoti jį laikinai globoti gyvūnų globėjui, kol atsiradę pažeidimai bus pašalinti.

7. Jeigu šio straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju paimtas pavojingas šuo kelia realią grėsmę žmonėms ar kitiems gyvūnams, jis gali būti nugaišinamas.

8. Jeigu šio straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju pavojingas šuo buvo paimtas laikinajai globai ar buvo nugaišintas, tokio šuns savininkas privalo kompensuoti išlaidas, susijusias su šio šuns paėmimu, laikymu ir (ar) nugaišinimu.

9. Dresuoti pavojingus šunis gali tik asmenys, turintys dresuotojo kvalifikacijos patvirtinimo dokumentą, išduotą atitinkamos gyvūnų laikytojus vienijančios asociacijos. 

10. Kovinius šunis, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus (tais atvejais, kai tokių šunų Lietuvos Respublikos įstatymai nedraudžia) bei pavojingus šunis laikyti daugiabučiuose namuose draudžiama.

 

ATMINTINĖ DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI IR PREKIAUTI AGRESYVIAIS ŠUNIMIS

VšĮ Gyvūnų registravimo centrui būtina pateikti šiuos dokumentus:

1.      Pažymas, kad už gyvūną atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys suaugę asmenys:

o        1.1. nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas;

o        1.2. nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;

2.      Gyvenamosios patalpos nuosavybės, gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentus.

3.      Pažyma apie kaimynų sutikimą laikyti agresyvų šunį.

 

PAŽYMAS IŠDUODA:

*       Dėl teistumo (1.1. punktas) – INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Šventaragio g. 2, Vilnius;

Šios pažymos išdavimo tvarka aprašyta internetiniame puslapyje www.vrm.lt (Teistumo (neteistumo) pažymų išdavimas);

Prašymo forma išduodama bei smulkiau paaiškinama VšĮ „Gyvūnų registravimo centre“ Šv.Gertrūdos g.46 Kaunas

*       Dėl sveikatos (1.2. punktas):

*       Dėl priklausomybės – Kauno apskrities priklausomybės ligų centras Giedraičių g.8 Kaunas, tel. 8 37 333 255.

*       Dėl psichinės ligos – Viešoji Įstaiga Kauno apskrities ligoninės padalinys Psichiatrijos ligoninė konsultacijų kabinetas Dariaus ir Girėno g.48 , Kaunas, tel.  8 37 391 355.

*       Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentą - Pagal gyvenamąją vietą priklausantį seniūnija.

  Kontaktinis asmuo – Loreta Čičirkienė, tel.  8 37 322 333 arba

8 603 25580.

Primename, kad VšĮ „Gyvūnų registravimo centras“ tikrina pateiktų dokumentų teisingumą.

PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI IR PREKIAUTI AGRESYVIAIS ŠUNIMIS


« Paslaugų taisyklės »© 2002-2022 VšĮ "Gyvūnų registravimo centras". E-sprendimas: Netas Studio